logo_imdes=creative=solutions.jpg (141872 Byte)

SLOGAN & MOTTO

CONDENS IT

Schulstraße 21
D-48455 Bad Bentheim, Germany

Phone/Telefon +49(0)5924-997337
Fax : +49(0)5924-997338
Mobile: 49(0)1577-3326123

E: info@imdes.de       
Skype: marc.van.stralen

 

 

 

 

IMDES CREATIVE SOLUTIONS ist ein deutsche Hersteller und Lieferant von preisgünstige  kreative Lösungen für die fertigung von electronic Teile

IMDES CREATIVE SOLUTIONS is German manufacturer and supplier of resonable priced creative solutions for the electronics manufacturing

Mission

Values / Werte

We must
always recognize the customer is our boss.

Wij moeten ons altijd realiseren dat de klant onze baas is.

Kundenwünsche sind unsere Herausforderung.

We exist to serve their needs and they have the right to get a little more than they thought they paid for
.

Wij zijn er om aan zijn wensen/behoeften te voldoen en hij heeft het recht een beetje meer te krijgen dan waarvoor hij betaald heeft.

Unseren Antrieb ist der Kunde sein Ansprüche zu erfüllen.
Wir sollten der Kunde immer etwas mehr liefern als er dachte zu erhalten.


We try not only to respond to customer needs, but also be one step ahead, anticipating customer needs.

Wij proberen niet alleen te reageren op de behoeften van  de klant, maar ook stap vooruit te denken  en te anticiperen op de behoefte van de klant
.

Wir versuchen nicht nur der Kunde seine Ansprüche zu erfüllen, aber mit Ihm zu denken und Lösungen für seine Entwicklungen zu bieten.

We are always looking for new ways to make work easier, reduce costs or improve productivity.

Wij zijn altijd op zoek naar een nieuwe  manier om gemakkelijker te werken, de kosten te verlagen en de productiviteit te verhogen.

Wir sind immer bemüht neue Lösungen zu bieten um Kosten zu reduzieren und Produktivität zu verbessern.

We are aligned and commited to our vision.

Ons doel is onze visie niet uit het oog te verliezen.

 Wir sind immer ausgerichtet und gebunden an unsere Vision/Zielstellung.Mission Statement / Erklärung unsere Zielstetzung

We pioneer creative reflow soldering solutions that delight our customers with excellent soldering joints every time!

Wij ontwikkelen creatieve oplossingen op het gebied van het "reflow solderen" waarmee wij iedere keer onze klanten verbazen  laten door de excellente soldeerverbindingen

Wir entwickeln creative Lösungen im Bereich der " reflow Löten" welche jedesmal unsere Kundern erstaunen lassen durch exellente Lötverbindungen


"
Development & production of small creative and  reasonable priced condensation reflow soldering systems for laboratory & proto typing".

"Entwickeln und Herstellung von kleine kreative und preisgünstige Kondensations Lötsysteme für Labor und das Prototypenbau".

 

 

 

Imternational Terms and Conditions       Last  update: 14.12.2016